Giltighetsdatum: 31.03.2018

Revlon Consumer Products Corporation och våra anställda, ombud, dotterbolag och närstående bolag (samlat, ”Revlon”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”) åtar oss att skydda din personliga data. Vi har antagit och implementerat denna Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) som en del av vårt åtagande att skydda din personliga data över alla våra webbsidor, mobilapplikationer och andra online-egendom som länkar till denna Integritetspolicy (”Webbplatserna”). Denna Integritetspolicy gäller endast för Webbplatserna och täcker endast den information som samlas in i samband med din tillgång till och användning av Webbplatserna. Vi uppmuntrar dig att läsa denna Integritetspolicy för att lära dig om hur vi samlar in, använder, förmedlar och skyddar din personliga data och om de val du kan göra gällande den information du delar. Revlon är den enhet som är ansvarig för att behandla din personliga data (d.v.s. den personuppgiftsansvariga) gällande denna Integritetspolicy.

Då vi är ett globalt företag tar denna Integritetspolicy hänsyn till flera olika lagar och regelverk avseende integritet som reglerar insamling, användning, upprätthållande, delning och disponering av personlig data. Våra tillämpningar av integritetsskyddet integritetstillämpningar kan te sig olika i olika länder som vi verkar i för att återspegla lokala seder och legala krav. Dessutom, trots att denna Integritetspolicy är avsett att beskriva det bredaste omfånget av våra aktiviteter att behandla personlig data globalt sett, så kan våra aktiviteter att behandla data inom vissa jurisdiktioner vara mer begränsade baserat på restriktioner under lokala lagar eller baserat på de produkter och tjänster som erbjuds.

Ytterligare information rörande våra aktiviteter och rättigheter för invånare i specifika länder finns tillhandahållet i slutet av denna Integritetspolicy under avsnittet ”Landspecifika upplysningar”.

Samtycke till Integritetspolicy

Genom att använda Webbplatserna samtycker du till att de aktiviteter som beskrivs i denna Integritetspolicy och du samtycker uttryckligen till att delge all personlig data till Revlon genom Webbplatserna, inkluderat via epost, blogginlägg eller sociala nätverk, så väl som till behandling på automatiserat eller icke-automatiserat sätt, för ändamål som angivna i denna Integritetspolicy och underkastat de Användarvillkor som gäller för Webbplatserna.

Personlig data

Genom denna Integritetspolicy använder vi termen ”personlig data” för att beskriva information som kan associeras till en identifierad eller identifierbar person. ”Personlig data” kan inkludera, men är inte begränsat till, ditt namn, din postadress (inklusive faktura- och leveransadress), telefonnummer, epost-adress, betalkortsnummer, födelsedatum, körkortsnummer eller nummer på nationellt ID-kort.

Ändringar av denna Integritetspolicy

Vi ber dig att läsa denna Integritetspolicy då och då. Vi kan komma att modifiera denna Integritetspolicy när som helst efter eget gottfinnande. Om vi gör väsentliga ändringar av denna Integritetspolicy som utökar våra rättigheter att använda personlig data som vi tidigare har samlat in om dig kommer vi att inhämta ditt medgivande när det krävs i lag, antingen genom din registrerade epost-adress eller genom tydlig publicering på denna sida.

Följande ämnen täcks nedan:

 • Data vi kan komma att samla in om dig
 • Data vi kan komma att samla in på automatiserat sätt
 • Hur vi skyddar barns integritet
 • Hur vi kan komma att använda data som vi samlar in om dig
 • Spåra ej
 • När vi kan komma att dela din data
 • Vad vi kan komma att göra med informationen från ditt användarkonto på sociala nätverk
 • Hur vi kan komma att använda cookies
 • Hur vi behåller och skyddar din information
 • Annonsering från tredje man
 • Affärsöverföringar och förändringar av företag
 • Positionering och överföring av personlig data
 • Länkar till andra webbplatser och plug-ins från tredje man
 • Ytterligare stat- och landspecifika upplysningar

Upplysningar till invånare i Kalifornien

Upplysningar till invånare i Storbritannien, Europeiska unionen och andra länder utanför USA

 • Hur du kan kontakta oss

1. Data vi kan komma att samla in om dig

Vi kan komma att samla in data om dig när du interagerar med Webbplatserna, inklusive när du loggar in på Webbplatserna, skapar ett användarkonto, ansluter dig till vår epost-lista, gör ett köp, efterfrågar en tjänst, efterfrågar information, kommunicerar med vår kundtjänst, ansöker om ett jobb eller laddar upp innehåll till Webbplatserna genom olika verktyg, inklusive ditt användarkonto på sociala nätverk, som kan tillföra Webbplatserna data. Den data som vi samlar in inkluderar, men är inte begränsat till, följande:

 • Kontaktinformation (såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer);
 • Köp- och transaktionsinformation (såsom betalkortsdetaljer, fakturering- och leveransadress, och information om produkterna och tjänster du köpt);
 • Inloggningsuppgifter;
 • Demografisk information (såsom ålder/födelsedatum, kön och land i vilket du befinner dig);
 • Information som du tillhandahåller oss genom Webbplatserna gällande din ögonfärg, hud, hälsa, aktiviteter och sådant som rör hudvård;
 • Hantering av sociala nätverk;
 • Produkt- och tjänstepreferenser;
 • Information som du väljer att skicka in i anslutning till förfrågningar eller kommentarer;
 • Foton och annat innehåll som du tillhandahåller;
 • Andra personers kontaktinformation som du tillhandahåller (inklusive epost-adresser) när du använder vissa funktioner som ”Skicka detta jobb till en vän”;
 • Yrke, professionellt licensnummer, licenstyp, utgångsdatum för licens, speciella färdigheter och företagsnamn (erhållna från professionella inom skönhetsvård); och
 • Anställningshistorik, utbildningshistorik och annan information som erhålls från en meritförteckning som laddats upp genom Webbplatserna eller som lämnats in genom online ansökningsblanketter (erhållna från arbetssökare, i den utsträckning som tillämplig lag tillåter).

2.  Data vi kan komma att samla in på automatiserat sätt

Vi kan samla in data om dig genom de enheter som du använder för att interagera med Webbplatserna såväl som data om hur du interagerar med Webbplatserna. Den data vi samlar in automatiskt kan inkludera men är inte begränsat till det följande:

 • Precis geografisk position (med din vetskap och ditt samtycke);
 • Plats (baserat på IP-adress);
 • IP-adress och andra enhetsidentifikatorer;
 • Typ och version av webbläsare;
 • Operativsystem;
 • Språk som ditt system använder och det land och den tidszon som din enhet befinner sig i;
 • Information som du sökt efter på Webbplatserna;
 • När och under hur lång tid du besökt Webbplatserna;
 • Sidor du besökt under ditt besök på Webbplatserna;
 • Tid som du spenderat på dessa sidor; och
 • Webbsidor som refererat dig till våra Webbplatser.

Den information som vi samlar in kan vara sammankopplad med all den personliga data som du har tillhandahållit oss.

Din precisa geografiska position. När du interagerar med Webbplatserna kan du komma att efterfrågas om ditt tillstånd att låta oss samla in information om din precisa geografiska position. Om du samtycker till sådan insamling kan vi komma att använda den informationen för att tillhandahålla dig positionsbaserad eller riktad annonsering och inlägg från sociala nätverk; för att lokalisera våra närliggande salonger, spa:n eller återförsäljare; eller för analytiska ändamål. Du kan avbryta vår insamling och användning av information om din geografiska position genom att ändra inställningarna på din webbläsare eller mobila enhet.

3. Hur vi skyddar barns integritet

Våra Webbplatser är webbplatser för allmän publik som inte riktar sig till barn under 13 år. Om vi får faktisk vetskap om att någon information vi samlar in har tillhandahållits av ett barn under 13 år kommer vi att radera den informationen omgående.

4. Hur vi kan komma att använda den data vi samlar in om dig

Vi kan komma att använda den data vi samlar in om dig för att göra följande:

Tillhandahålla produkter, tjänster eller annan information, inklusive annonsering, som kan intressera dig

 • Underlätta dina överföringar, inklusive behandling av och fullgöra köp, beställningar av frakt, bokning och bekräftelse av möten, kommunikation rörande beställningar och deras status och för att personifiera kundupplevelsen där det är möjligt;
 • Tillhandahålla tjänster som du efterfrågat;
 • Skicka annonsmaterial och andra meddelanden i enlighet med tillämplig lag;
 • Svara på dina frågor;
 • Skicka dig underrättelse via epost relaterat till investeringsrelationer, om du efterfrågar dem;
 • Kommunicera med dig om och administrera ditt deltagande i speciella evenemang, tävlingar, lotterier, program, erbjudanden, lojalitetsprogram, undersökningar och marknadsundersökningar;
 • Leverera annonser baserat på dina intressen;
 • Tillhandahålla dig en interaktiv upplevelse på sociala nätverk som tillåter dig att koppla ihop din sociala nätverksgemenskap med Webbplatserna;
 • Skapa och hantera ditt användarkonto;
 • Bearbeta din ansökan om anställning, och informera dig om framtida anställningsmöjligheter som kan vara av intresse för dig; och
 • Hjälpa dig att lokalisera professionella inom skönhetsvård och distributörer av våra produkter.

Hantera och förbättra vår företagsdrift

 • Driva och hantera Webbplatserna;
 • Driva, utvärdera och förbättra vårt företag, inklusive genom att hantera, öka, förbättra och analysera våra produkter, tjänster, affärer samt Webbplatsernas prestanda och funktioner; utveckla nya produkter och tjänster; hantera våra kommunikationer; och utföra bokföring, revision och andra interna funktioner;
 • Förstärka våra avtal;
 • Studera hur konsumenter använder Webbplatserna; och
 • Utföra andra marknadsundersökningar, såsom att avgöra trender och affärsmöjligheter baserat på konsumentaktivitet.

Säkra en säker onlinemiljö och efterkomma juridiska krav

 • Skydda mot och upptäcka bedrägeri, missbruk och annan olaglig aktivitet;
 • Förstärka Webbplatsernas Användarvillkor, andra affärspolicys och branschstandarder; och
 • Efterkomma alla tillämpliga lagar och våra rapporteringsskyldigheter. 

Profilering. Vi kan komma att använda din personliga data för att utveckla en personlig profil om dig för att tillåta oss att, till exempel, behandla dig på ett mer personligt sätt som del av vår uppsökning av konsumenter.

”Opt-out”policy. Om du inte längre vill motta marknadsförings-epost från oss, vänligen följ instruktionerna till “avprenumerera” som finns i det epost-meddelande du får från oss. Vi kommer att behandla din förfrågan inom en rimlig tidsram. Vi är inte ansvariga för att radera din personliga data från några listor tillhörande tredje man, så som från en affärspartner, som tidigare har fått din information i enlighet med denna Integritetspolicy. När det krävs enligt lag, kommer Revlon åta rimliga åtgärder för att informera relevant tredje man om din förfrågan.

Analysering. Vi kan komma att använda analystjänster från tredje man så som Google Analytics på våra Webbplatser. Analysleverantörerna kan komma att använda teknologi som cookies, webbläsarloggar och webb-beacons för att hjälpa oss analysera besökares användning av våra Webbplatser. Den data som samlas in genom dessa teknologier inkluderat din IP-adress, kan komma att avslöjas för analysleverantörerna och andra relevanta tredje män som använder datan för att analysera Webbplatserna.

5. Spåra ej

Vi ändrar inte våra rutiner rörande insamling och användande av data som svar på Spåra ej-signaler.

6. När vi kan komma att dela din data

Vi kan komma att dela din data med våra närstående bolag och dotterbolag för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy, och med tredje mans-tjänsteleverantörer som utför tjänster och funktioner på uppdrag av oss för att stödja interaktionen med dig, inklusive, till exempel, behandling eller tillhandahållande av våra produkter och tjänster, skicka dig reklam för våra produkter, administrera undersökningar eller tävlingar, tillhandahålla produktrecensioner, behandla betalningar eller på annat sätt kommunicera med dig.

Dessutom, som noterat ovan, kan vi komma att dela din data med tredje mans-analysföretag i syfte att genomföra undersökningar om hur våra Webbplatser används och vilka produkter och tjänster som våra konsumenter föredrar. Dessa tredje män använder datan för att tillhandahålla oss de tjänster och utföra de funktioner som vi har avtalat om.

Vi kan också komma att tillhandahålla tredje män, inklusive andra företag och medlemmar av allmänheten samlad statistisk data som visar generella användarmönster och statistik, interaktioner och transaktioner på våra Webbplatser. Denna data identifierar inte dig personligen eller ger specifik information om individuell användning.

Vi kan också komma att dela din data med tredje män, inklusive rättsvårdande myndighet, när vi avgör att det är lämpligt för att:

 • Upprätthålla våra Användarvillkor;
 • Skydda våra tillgångar, tjänster och juridiska rättigheter;
 • Förhindra att personer eller annans egendom fysiskt skadas, ekonomisk förlust, säkerhetshändelser eller i relation till en undersökning om misstänkt eller faktisk olaglig aktivitet;
 • Förhindra bedrägeri mot Revlon och andra;
 • Stödja granskning, efterlevnad och funktioner beträffande bolagsstyrning;
 • Efterleva stämningar, domstolsbeslut eller liknande juridiska processer som utfärdats av rättsvårdande myndighet, tillsynsmyndigheter och domstolar; och
 • Efterleva alla tillämpliga lagar.

7. Vad vi kan komma att göra med informationen från ditt användarkonto på sociala nätverk

Våra Webbplatser kan tillåta dig att logga in på dina användarkonton på sociala nätverk, inkluderat men ej begränsat till, Facebook, Twitter, Instagram och Pinterest, och förbinda dem med våra Webbplatser.

Genom att använda denna funktion ger du oss tillstånd att få tillgång till alla delar av information från din profil på det sociala nätverket som du har tillgängliggjort för delning och användning i enlighet med det sociala nätverkets användarvillkor och denna Integritetspolicy. Vänligen se till det sociala nätverkets sekretessinställningar för information om vilken information som delas med oss och andra anslutna applikationer och för att hantera den information som delas genom ditt användarkonto, inkluderat information om dina aktiviteter när du använder Webbplatserna.

Om du skulle vilja koppla bort ett socialt nätsverkskonto från Webbplatserna, se till inställningarna för ditt användarkonto på det sociala nätverket och dess leverantör.

8. Hur vi kan komma att använda cookies

När du besöker våra Webbplatser kan vi placera delar av koder, vanligen refererade till som ”cookies” eller liknande teknologi (så som webb-beacons eller webbläsarbaserad lokal lagring) på dina enheter. När det tillåts i lag kan vi börja samla in information så fort som du besöker Webbplatserna. Genom att använda Webbplatserna ger du oss tillstånd att samla in och använda din data i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan använda cookies för att anpassa dina besök på Webbplatserna, spåra användarmönster på Webbplatserna eller analysera onlineaktivitet.

Din webbläsare eller mobila enhet kan tillåta dig att blockera överföringen av viss data. Till exempel kan du ha möjlighet att konfigurera din webbläsare så att den underrättar dig när du mottar vissa typer av cookies, att begränsa eller inaktivera vissa cookies eller blockera cookies helt och hållet. Du kan också ha möjlighet att radera vissa cookies, så kallade Flash cookies, genom att besöka Adobe Flash Inställningspanel för webbsidelagring and Inställningspanel för global lagring. Du kan välja att aktivera dessa val men genom att göra det så förhindras du från att använda många av de centrala funktionerna som är tillgängliga på Webbplatserna.

9. Hur vi behåller och skyddar din data

Vi har implementerat ett dataskyddsprogram som inkluderar administrativa, tekniska och fysiska kontroller som är utformade för att rimligt skydda den data som kan individuellt identifiera dig.

Du kan se över, modifiera och radera viss data som är kopplad till din användning av våra Webbplatser genom åtkomst till ditt användarkonto. Du kan avprenumerera på epost, sms eller andra meddelanden genom dina användarkontoinställningar eller genom att följa instruktionerna som finns i meddelandet. Du kan också be oss att uppdatera din information genom att kontakta oss på privacypolicy@revlon.com. Så vida du inte ger oss andra instruktioner, förbehåller vi oss rätten att behålla din personliga data i den maximala utsträckning som är tillåtet enligt tillämplig lag.

10. Annonsering från tredje man

Tredje män, inklusive annonsörer, kan komma att samla in information om dina aktiviteter över tid och över olika webbsidor när du använder Webbplatserna. Dessa tredje män kan även tillhandahålla oss datainsamling, rapportering, annonsresponsmätningar, analytisk information och assistera oss med att leverera relevanta marknadsmeddelanden och annonser. Dessa tredje män kan se, redigera eller placera sina egna cookies. Deras användning av dessa teknologier är föremål för deras egna sekretesspolicys och täcks inte av denna Integritetspolicy. Många tredje mansannonsörer och vissa webbläsare och mobila enheter tillåter dig att välja bort tredje mans-annonsering. Information om och verktyg för att välja bort intressebaserad annonsering finns tillgänglig hos Digital Advertising Alliance (som är ett förbund för digital annonsering) på http://www.aboutads.info/choices/.

Våra Webbplatser kan använda Google Analytics för annonsering, för att samla in analysdata om hur du använder våra Webbplatser. Vi kan komma att använda Google Analytics cookie och Googles annonseringscookies tillsammans i syfte att samla in data för annonseringsändamål. Du kan välja bort Google Analytics genom att använda Googles Annonsinställningar, eller genom att använda Google Analytics “Opt-out” Webbläsartillbehör. Du kan även välja bort spårning och att emotta riktad reklam på din mobila enhet hos vissa mobilannonseringsföretag och andra liknande entiteter genom att ladda ner ”App Choices”-applikationen på www.aboutads.info/appchoices.

11. Affärsöverföringar och förändringar av företag

Vi förbehåller oss rätten att avslöja och överföra all information kopplad till Webbplatserna, inklusive personlig data:

  • Till en efterföljande ägare, delägare eller operatör av en eller fler av Webbplatserna; eller
  • I samband med en företagsfusion, konsolidering eller omstrukturering; försäljningen av väsentligen alla våra aktier och tillgångar; eller andra företagsförändringar, inklusive, utan begränsningar, under processen för en företagsbesiktning (due diligence).

12. Positionering och överföring av personlig data

Revlon är ett globalt företag och kan komma att samla in och behandla information i länder över hela världen. Därför, under tillämpliga lagar, kan din personliga data befinna sig och behandlas i ett land där Revlon verkar, som inte är ditt bosättningsland eller landet från vilket du försåg Revlon med din personliga data. Dessa andra länder kanske inte har samma dataskyddslagar som det land du bor i.

Dessutom, kan vi komma att överföra den personliga data vi samlar in om dig genom Webbplatserna till våra närstående bolag, dotterbolag eller tjänsteleverantörer i andra länder, så som USA, för de ändamål som beskrivits ovan. När vi överför din personliga data till ett annat land gör vi det i enlighet med tillämplig lag.

När vi överför personlig data från det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), Storbritannien eller Schweiz till länder som inte är EES-länder eller med i Storbritannien, förlitar vi oss på godkända mekanismer för dataöverföring så som standardavtalsklausuler, vilka kan efterfrågas genom att kontakta oss på privacypolicy@revlon.com. Genom att förse oss med din personliga data samtycker du till denna insamling, behandling och överföring av din personliga data.

13. Länkar till andra webbplatser och plug-ins från tredje man

Våra Webbplatser kan innehålla länkar till andra webbsidor för din bekvämlighet och information. Dessa webbsidor kan drivas av företag som inte är kopplade till oss. Vi rekommenderar starkt att du ser över deras sekretesspolicys eller notiser om länkade webbsidor som du besöker. Vi är inte ansvariga för innehållet på någon av de webbsidor som inte är kopplade till oss, användning av de webbsidorna eller sekretesstillämpningen på de webbsidorna.

Leverantörerna av plug-ins från tredje man, så som verktyg för sociala nätverk, på våra Webbplatser kan använda sig av automatiserade tillvägagångssätt för att samla information om din användning av Webbplatserna och din interaktion med dessa funktioner. Denna information regleras av den egna integritetspolicy som leverantörerna av plug-ins från tredjeman har. I den utsträckning som tillåts i lag, är vi inte ansvariga för den egna integritetspolicy som leverantörerna av plug-ins från tredjeman använder

14. Ytterligare stat- och landspecifika upplysningar

De följande ytterligare upplysningarna är relevanta för invånare i specifika jurisdiktioner.

Upplysningar till invånare i Kaliforninen

Om du är en invånare i Kalifornien, tillåter den kaliforniska lagen California Civil Code Section 1798.83 dig att välja bort att Revlon förmedlar din personliga data till tredje män för de tredje männens direkta annonseringssyften. För att välja bort sådan förmedling, vänligen skicka ett epost-meddelande till privacypolicy@revlon.com eller skriv till oss på:

Revlon Consumer Products Corporation

Chief Compliance Officer

One New York Plaza

New York, New York 10004

U.S.A.

Om du är en invånare i Kalifornien som är under 18 år och en registrerad användare av någon av de Webbplatser där denna Integritetspolicy är publicerat, så tillåter den kaliforniska lagen California Business and Professions Code Section 22851 dig att efterfråga och få information eller innehåll borttaget som du publicerat publikt. För att göra en sådan efterfrågan, vänligen skicka ett epost-meddelande med en detaljerad beskrivning av det specifika innehållet eller informationen till privacypolicy@revlon.com. Vänligen var medveten om att en sådan förfrågan inte garanterar komplett eller omfattande borttagning av det innehåll eller den information som du publicerat och att det kan finnas omständigheter under lagen som inte kräver eller som tillåter borttagning även när det efterfrågats.

Upplysningar till invånare i Storbritannien, Europeiska unionen och andra länder utanför USA

Revlon behandlar personlig data för de ändamål som beskrivits ovan. I vissa situationer, kan insamling av personlig data krävas för driften av våra Webbplatser eller för att kunna tillhandahålla dig vissa produkter eller tjänster. Om vi använder datan på andra sätt, kommer vi att ge dig särskild notis om det vid tidpunkten för insamlandet.

Den legala grunden för att behandla din data

Vi behandlar personlig data där vi har laglig grund för att göra det. Den lagliga grund som vi förlitar oss på, kommer i nästan alla situationer vara en av de följande:

  • Du har samtyckt till vår behandling av din personliga data;
  • Behandlingen är nödvändig för att fullfölja ett kontrakt med dig eller för att uppfylla en förfrågan som du har gjort;
  • Behandlingen är nödvändig för att efterkomma juridiska förpliktelser som gäller för Revlon; eller
  • Behandlingen är nödvändig för ändamål som ligger i Revlons legitima intresse av att vara ett multinationellt skönhets- och kosmetikföretag i syfte att, till exempel, skydda vårt företag och få bättre förståelse för våra kunder.

Om vi har för avsikt att vidare behandla din personliga data som vi samlat in för ett annat syfte än det som datan först samlades in för kommer vi att förse dig med information om detta sekundära syfte och all ytterligare information som är nödvändig för att se till att behandlingen är rättvis och transparent, innan vi börjar med vidare behandling.

Policy beträffande Cookies

Denna cookiepolicy förklarar vad cookies är och hur och varför de kan komma att sparas på samt kommas åt från din enhet när du använder eller besöker våra Webbplatser. Denna cookiespolicy skall läsas tillsammans med resten av denna Integritetspolicy och våra tillämpliga Användarvillkor.

Genom att samtycka till användningen av cookies, samtycker du till att vi får spara och komma åt cookies på det sätt som beskrivs i denna cookiepolicy.

Vad är cookies?

Vi kan använda olika cookies för att identifiera dig och dina intressen och för att spåra din användning av våra Webbsidor. Vi kan också använda cookies för att kontrollera åtkomst till visst innehåll på våra Webbplatser, skydda Webbplatserna och för att behandla alla förfrågningar du gör.

För att administrera våra Webbplatser och för undersökningsändamål kan vi anlita tredje mans-tjänsteleverantörer för att spåra och analysera statistisk information om användning av och trafikvolymer på våra Webbplatser. Dessa tredje mans-tjänsteleverantörer kan använda så kallade persistent cookies för att hjälpa oss med att förbättra användarupplevelsen, hantera innehåll på Webbplatserna och för att spåra användarbeteende.

Vi kan även anlita tredje mans-tjänsteleverantörer att skicka epost till användare som delgett oss sin kontaktinformation. För att hjälpa oss mäta och förbättre effektiviteten av vår epost-kommunikation, kan tredje mans-tjänsteleverantörerna lämna cookies på användares enheter. All data som dessa tredje mans-tjänsteleverantörer samlar in på uppdrag av Revlon kommer användas endast av oss eller å våra vägnar och kommer endast att delas externt i anonymiserad och samlad version.

VI kan komma att använda följande typer av cookies för de syften som beskrivs:

Typ av cookie                                                                 Syfte

Strikt nödvändiga/tekniska

Dessa cookies är nödvändiga för att vi ska kunna driva våra Webbsidor så att du kan få den åtkomst till Webbplatserna som du efterfrågat. Dessa cookies låter oss exempelvis känna igen att du har skapat ett användarkonto och loggat in på det kontot för att få åtkomst till Webbplatsernas innehåll. De inkluderar också sådana cookies som gör att vi kan komma ihåg vad du tidigare gjort under samma webbsession och att säkra våra Webbplatser.
Analytiska/Prestanda Dessa cookies används av oss eller våra affärspartners för att analysera hur våra Webbplatser används och hur de presterar. Dessa cookies låter oss ”komma ihåg” dig mellan besöken. Till exempel så spårar dessa cookies vilka sidor som oftast besöks och från vilka platser våra besökare kommer. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller på annat sätt registrerar dig på våra Webbplatser kan dessa cookies vara korrelerade med dig.
Funktionalitet Dessa cookies låter oss driva våra Webbplatser enligt de val som du gör. Exempelvis kommer vi att känna igen ditt användarnamn och komma ihåg hur du skräddarsytt våra Webbplatser genom att till exempel anpassa textstorlek, språk, typsnitt och andra delar av Webbplatserna som går att ändra och ge dig samma anpassningar under framtida besök på Webbplatserna.
Profilering, riktning och/eller annonsering Vi kan använda cookies för att samla in data om dig och din aktivitet online och identifiera dina intressen så att vi kan ge tillhandahålla dig den annonsering som är mest relevant för dig. Du kan välja bort att få intressebaserad annonsering från oss på det sätt som beskrivs nedan i avsnittet Dina rättigheter.
Annonsering från tredje man Vi kan tillåta våra affärspartners att använda cookies på våra Webbsidor i samma syfte som de ovan angivna, inklusive att samla information om dina aktiviteter online över tid och över flera webbsidor. De affärspartners som genererar dessa cookies har egna sekretesspolicys och kan använda sina egna cookies för att rikta annonsering mot dig på andra webbsidor, baserat på ditt besök på våra Webbsidor.

Hur vägrar jag eller tar tillbaka mitt godkännande av användning cookies?

Om du inte vill att cookies placeras på din enhet kan du ändra inställningarna på din webbläsare till att avvisa placeringen av alla eller vissa cookies och att underrätta dig när en cookie placeras på din enhet. För ytterligare information om hur man gör så, vänligen se till din webbläsares avdelningar ”hjälp”, ”verktyg” eller ”ändra” eller besök www.allaboutcookies.org. Vänligen notera att om du använder din webbläsares verktyg för att blockera alla cookies (inklusive nödvändiga cookies) kan det resultera i att du inte kan få tillgång till eller kan använda alla eller delar eller vissa funktioner av våra Webbplatser.

Om du vill ta bort cookies som lagrats tidigare kan du när som helst radera dem manuellt. Detta kommer dock inte hindra våra Webbplatser från att placera cookies på din enhet i framtiden såvida och så länge du inte anpassat inställningarna på din webbläsare på det sätt som beskrivs ovan.

För mer information om utvecklingen av användarprofiler och användningen av riktade cookies/annonseringscookies, vänligen se www.youronlinechoices.eu om du befinner dig inom EU.

Ditt val att delge information

Du kan välja att inte delge Revlon personlig data genom att avstå från, bland annat, göra köp, använda våra tjänster, ansöka om ett jobb och efterfråga information. Du kan även avstå från att lämna information direkt till oss. Dock, om du inte delger oss personlig data när det efterfrågas kan vi kanske inte ge dig hela utbudet av produkter och tjänster eller information om våra produkter, tjänster, kampanjer och andra möjligheter.

Vi förbehåller oss rätten att lagra din personliga så länge det tillåts i tillämplig lag.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter rörande den personliga data som vi lagrar om dig som du kan utöva i vissa fall. Dessa rättigheter är följande:

  • Du kan begära en kopia på den personliga data som vi har lagrad om dig. Om vi lagrar din personliga data baserat på ditt medgivande eller så att vi kan ingå ett avtal med dig kan du även begära att vi förser dig med en kopia på din data i ett format som är strukturerat, vanligen använt och maskinläsbart.
  • Om din data är inkorrekt kan du be oss att rätta, gör tillägg i eller raderar den inkorrekta informationen.
  • Du kan begära att vi raderar eller begränsar behandlingen av din personliga data.
  • Du kan invända mot behandlingen av din personliga data under vissa omständigheter när vi behandlar din data för ändamålen för våra legitima intressen.

Underkastat tillämplig lag kommer vi att efterkomma din begäran så snart som praktiskt möjligt, och åtminstone inom 1 månad efter att vi mottagit en giltig begäran. Om din begäran är särskilt komplicerad kan vi behöva förlänga denna period till 2 månader. En begäran om att utöva dessa rättigheter kommer att bedömas i enlighet med tillämplig lag och det kan finnas omständigheter som gör att vi inte är lagligen förbundna att efterkomma din begäran. Exempelvis kan vi avvisa en begäran som vi anser är orimligt upprepande eller som riskerar andra personers integritet. Förfrågningar om åtkomst och rättelse kan göras gratis om de inte är repetitiva, överdrivna eller ogrundade, i vilka fall vi kan debitera dig de administrativa kostnader som uppkommit när vi hanterat förfrågan.

Vissa av dessa rättigheter kan utövas online via ditt användarkonto. Till exempel kan du se över, modifiera och radera viss information som är hänförlig till din användning av Webbplatserna och avprenumerera på epost-meddelanden, sms eller andra meddelanden. Om du inte kan hantera din begäran online genom ditt användarkonto, vänligen kontakta oss på privacypolicy@revlon.com.

Rätten att välja bort marknadsföring eller dra tillbaka medgivande

Dessutom, kan du när som helst meddela oss att inte skicka dig marknadskommunikation genom epost genom att klicka på länken ”avprenumerera” i de epost-meddelanden med marknadsföring du får från oss eller genom att kontakta oss på det sätt som anges nedan. Vi kommer att applicera dina preferenser framöver, i enlighet med tillämplig lag.

I vissa fall kan återkallande av medgivande rörande Revlons användning av din personliga data betyda att du inte längre kan nyttja vissa av Revlons produkter och tjänster.

Klagomål

Om du är missnöjd eller har åsikter om på vilket sätt vi hanterat din personliga data, vänligen kontakta oss (se ”Hur du kan kontakta oss”) så att vi kan försöka lösa problemet. Vi uppmanar dig att kontakta oss först, men du har också rätt att lämna in ett klagomål till behörig översynsmyndighet.

15. Hur du kan kontakta oss

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om våra sekretessrutiner eller om denna Integritetspolicy. Du kan nå oss via e-postadress privacypolicy@revlon.com.  Du kan även skriva till oss på:

Revlon Consumer Products Corporation

Chief Compliance Officer

One New York Plaza

New York, New York 10004

U.S.A.

eller

Revlon Chief Compliance Officer

c/o Revlon Law Department

C/ Tirso de Molina, no. 40

08940 Cornellá de Llobregat

Barcelona, Spain